Khách sạn container

Liên hệ

Mô hình khách sạn container chồng tầng với thiết kế sang trọng, diện tích sử dụng tối đa.

Liên hệ thiết kế, thực hiện: 0989445622

Công ty CP Container Hà Nội

 

Mô tả

container khách sạn